نی نی آد

انتخاب نام مناسب همواره یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین دغدغه های بشر بوده است. با استفاده از برنامه اندرویدی نی نی آد میتوان از انبوه نام های ایرانی در کنار امکاناتی مانند تعداد فراوانی در سال های گذشته و معانی دقیق یاد کرد.